=== TÌM KIẾM THÔNG TIN LÚA GẠO ===

=== BÀI VIẾT MỚI NHẤT ===

=== BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN ===

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Giống lúa chống chịu ngập đã được phóng thích.

LUAGAO - Giống lúa chống chịu ngập đầu tiên tại Philippines đã được phóng thích trong cuộc Họp Hội đồng thư ký lần thứ 27 ngày 7 tháng 7.
NSIC Rc 194 (Aka Submarino 1) là giống IR 64 đã được dung hợp với gen chống chịu ngập úng (Sub1), mà gen này đ ã được phát hiện bởi Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) và Đại học California- Davis từ một giống lúa Ấn Độ là FR 13A.
“Submarino 1 không phải là giống chuyển nạp gen và nó có thể tồn tại, sinh trưởng và phát triển ngay cả khi ngập chìm hoàn toàn dưới nước trong vòng 10 ngày ở giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng”Tiến sĩ Nenita V. Desamero, nhà lai t ạo giống taị Bô môn Nông học, Viện nghiên cứu lúa gạo Philippines (PhilRice) đồng thời là nhóm trưởng của nhóm nghiên cứu tại nông trại về lúa chịu ngập tại Philippines, đã phát biểu. Trong điều kiện thuận lợi, Submarino 1 cho năng suất tương đương với IR 64 (4,5T/ha), nhưng trong điều kiện ngập nước hoàn toàn, Submarino 1 sống sót và phục hồi.Thời gian sinh trưởng của Submarino 1 từ 112 đến 116 ngày với chiều cao cây từ 90-95cm. Tuy nhiên Tiến sĩ Desamero khuyên nông dân không nên trồng giống này ở những vùng thường bị bệnh cháy lá và tungro.
Trước mùa mưa năm 2008, lần đầu tiên Submarino 1 được giới thiệu cho nông dân tr ồng trong mùa mưa tại vùng San Antonio, Nueva Ecija, là lưu vực đồng bằng của những tỉnh lân cận.Gần đây, bộ môn Nông học của PhilRice cùng với 12 đơn vị đồng ruộng cấp vùng thuộc bô môn, đã tiến hành thí nghiệm tính thích nghi của giống Submarino 1 và và một số dòng Sub1 khác cũng như các dòng Swarna-Sub 1, IR 49830-7-1-2-3 và những dòng của PhilRice ở những tỉnh được chọn lựa trên khắp đất nước. Để gia tăng lượng hạt giống Submarino 1, trong mùa mưa năm 2009 diện tích 0,3 ha được bố trí để nhân giống tác giả và 0,5 ha để nhân giống nguyên chủng, nhưng sẽ mở rộng th êm vào mùa khô năm 2010. Lượng hạt giống thương mại nhiều hơn sẽ được cung cấp cho những nông dân mục tiêu vào mùa mưa năm 2010.
Đề án hợp tác giữa Bộ môn Nông học PhilRice và Viện l úa quốc tế IRRI về” Kế ho ạch hành động để phổ biến những giống l úa chống chịu ngập và những biện pháp canh tác mới li ên quan cho vùng Đông Nam Á”đã và đang được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
[Nguồn:
www.philrice.gov.ph/index.php?option=com_content&task
Người dịch: PGS.TS. Dương Văn Chín]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thân mời mọi người ghé thăm Blog nhận xét. Tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất! Các bạn vui lòng để lại Email, đễ những phản hồi gởi đến trực tiếp các bạn. Trân trọng!

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KHOA HỌC KỸ THUẬT

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KHUYẾN NÔNG

NÔNG THÔN MỚI - BÁO DÂN VIỆT