=== TÌM KIẾM THÔNG TIN LÚA GẠO ===

=== BÀI VIẾT MỚI NHẤT ===

=== BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN ===

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2008

TÀI LIỆU THAM KHẢO LÚA LAI

LUAGAO - Trong quá trình thực tập tôi đã thu thập và tổng hợp các tài liệu tham khảo về Cây lúa, đặc biệt là về Lúa lai:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2004. Quy phạm khảo nghiệm giống lúa. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 40 trang.

Dương Văn Chín, “Lúa ưu thế lai vùng nhiệt đới ẩm cận xích đạo và vấn đề an ninh lương thực”, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 28 tháng 08 năm 2007. Truy cập ngày 10 tháng 06 năm 2008.
<http://www.clrri.org/doc/lualai.pdf>

Trần Văn Đạt, 2005. Sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ XXI. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, trang 280 – 295.

Trương Đích, 2000. Kỹ thuật trồng các giống lúa mới. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, 213 trang.

Lê Văn Đúng, 2006. So sánh năng suất của chín giống lúa lai có triển vọng trong vụ Hè thu năm 2006 tại trại giống cây trồng Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đào Lệ Hằng, 2007. Kỹ thuật cơ bản trồng lúa cao sản. Nhà xuất bản Hà Nội, 178 trang.

Nguyễn Văn Hoan, 2000. Lúa lai và kỹ thuật thâm canh. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, 147 trang.

Ngô Đằng Phong, Huỳnh Thị Thùy Trang và Nguyễn Duy Năng, 2003. Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC trong phương pháp thí nghiệm nông nghiệp. Chưa xuất bản, 87 trang.

Nguyễn Khắc Quỳnh và Ngô Thị Thuận, “Sản xuất lúa lai thương phẩm ở Việt Nam”, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội, 2005. Truy cập ngày 10 tháng 06 năm 2008.

Nguyễn Công Tạn (Chủ biên), 2002. Lúa lai ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, 326 trang.

Nguyễn Thị Trâm, 2002. Chọn giống lúa lai. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 131 trang

Lê Minh Triết, 2006. Bài giảng môn học cây lúa. Chưa xuất bản, 125 trang.

Tiếng nước ngoài:
YUAN LONGPING, “Hybrid Rice Technology for Food Security in the World”, China National Hybrid Rice Research & Development Center, ngày 12 – 13 tháng 02 năm 2004. Truy cập ngày 10 tháng 06 năm 2008.

DAT TRAN, “Hybrid rice for food security”, Food and Agriculture Oganization, 2004. Truy cập ngày 10 tháng 06 năm 2008.
<
http://www.unis.unvienna.org/documents/unis/calendar/year_of_rice/factsheet6.pdf>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thân mời mọi người ghé thăm Blog nhận xét. Tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất! Các bạn vui lòng để lại Email, đễ những phản hồi gởi đến trực tiếp các bạn. Trân trọng!

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KHOA HỌC KỸ THUẬT

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KHUYẾN NÔNG

NÔNG THÔN MỚI - BÁO DÂN VIỆT