=== TÌM KIẾM THÔNG TIN LÚA GẠO ===

=== BÀI VIẾT MỚI NHẤT ===

=== BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN ===

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN MỚI

LUAGAO - Giới thiệu một số giống Lúa mới

1. ĐBSCL: Thêm 9 giống lúa mới

Viện Lúa ĐBSCL cho biết, trong số 22 giống lúa mới triển vọng vừa được Bộ NN&PTNT công nhận đưa vào sản xuất là: OM 2514, OM 2517, OM 4900, OM 6561-12, OM 6161, OM 6162, OM 5472, OM 4088, OM 4218.

Bên cạnh đó, 12 giống lúa được tuyển chọn công nhận đưa vào sản xuất thử tnăm 2010 gồm: OM 5954, OM 6600, OMCS 2009, OM 6877, OM 6377, OM 5629, OM 5464, OM 5981, OM 6071, OM 8923, OM 5451, OM 4101, OM 6072. Sau đây là đặc tính các giống lúa vừa được cộng nhận chính thức:

1. Giống lúa OM 2517: Chọn từ tổ hợp lai OM 1325/OMCS 94, có thời gian sinh trưởng 85-90 ngày; đẻ nhánh khá; dạng hình gọn; cây cao 90-95cm, kháng rầy nâu (RN) khá, hơi kháng đạo ôn; năng suất 6-8 tấn/ha; phẩm chất hạt gạo dài, trong, tỉ lệ gạo nguyên cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (XK). Giống lúa này có thể trồng các vụ trong năm, hơi dài hạt, năng suất cao, thích nghi và ổn định, chịu phân khá.

2. Giống lúa OM 4900: Chọn từ tổ hợp lai C53/Jas85Marker, thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-95cm; kháng RN khá, hơi kháng đạo ôn; năng suất 7-8 tấn/ha; phẩm chất hạt gạo tốt, hạt dài, không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn XK; tỉ lệ gạo nguyên cao, cơm mềm, thơm nhẹ. Đây là giống lúa có thể trồng các vụ, cân đối phân, cho lá đòng thẳng dài, năng suất cao ổn định, sạch bệnh và chống chịu bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá (VL-LXL).

3. Giống lúa OM 6561-12: Là giống thương mại của Mỹ, thời gian sinh trưởng 85-90 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-95cm; kháng RN, đạo ôn khá; năng suất 7-8 tấn/ha; phẩm chất hạt gạo dài, trong, rất ít bạc bụng, cơm mềm, thơm nhẹ, đạt tiêu chuẩn XK. Giống lúa này có thể trồng các vụ trong năm, cân đối phân, cứng cây, lá dài thẳng; bộ lá màu xanh đậm, năng suất cao ổn định.

4. Giống lúa OM 6162: Chọn từ tổ hợp lai C50/Jas85/C50, thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn; cây cao 90-95cm; kháng RN và đạo ôn khá; năng suất 6-8 tấn/ha; phẩm chất hạt dài, gạo trong, hạt chắc cao, đạt tiêu chuẩn XK. Giống lúa này trồng các vụ, lá đòng to, chống chịu sâu tốt, chống VL-LXL, được gạo, chịu phèn khá, năng suất cao.

5. Giống lúa OM 5472: Thích nghi rộng và đã được canh tác nhiều tại các tỉnh phía Nam trong năm 2009. Giống lúa này được sản xuất thử trên diện tích khoảng 5.000 ha vụ hè thu 2009 và dự kiến diện tích sản xuất đạt khoảng 20.000 ha ở ĐBSCL trong năm 2010. Giống OM 5472 được chọn từ tổ hợp lai OM2718/Jasmine85, thời gian sinh trưởng lúa sạ khoảng 90-93 ngày trong vụ đông xuân, 93-95 ngày trong vụ hè thu, trổ tập trung, chiều cao cây từ 95-105 cm. Đây là giống lúa có dạng hình đẹp, tương đối cứng cây, khả năng đẻ nhánh khá, trổ tập trung, bông đóng hạt dầy, tỉ lệ lép thấp, gạo có mùi thơm nhẹ, hạt gạo dài, trong, ít bạc bụng, cơm mềm. Giống OM 5472 chống chịu RN khá; kháng đạo ôn khá, chống chịu bệnh VL-LXL; năng suất ổn định trong cả 2 vụ ĐX và HT, đạt từ 5 đến 8 tấn/ha.

6. Giống lúa OM 4088: Chọn từ tổ hợp lai OM997/OM3536, thời gian sinh trưởng 88-92 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-95cm; hơi kháng RN và đạo ôn; năng suất 7-9 tấn/ha; phẩm chất gạo trong, hạt thon dài, cơm hơi cứng, tỉ lệ gạo nguyên cao, đạt tiêu chuẩn XK. Giống thích nghi khá, chịu phèn, hạt lép thấp, năng suất cao.

7. Giống lúa OM 2514: Chọn từ tổ hợp lai IR1314/nếp MT, thời gian sinh trưởng 92-97 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-100cm; hơi nhiễm RN, hơi kháng đạo ôn; năng suất 6-8 tấn/ha; phẩm chất hạt thon dài, không bạc bụng, cơm mềm, đạt tiêu chuẩn XK; thích hợp hai vụ lúa và màu.

8. Giống lúa OM 4218: Chọn từ tổ hợp lai OM2031/MTL250, thời gian sinh trưởng 88-92 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 95-100cm; hơi nhiễm RN và đạo ôn; năng suất 6-8 tấn/ha; gạo hạt dài, ít bạc bụng, mềm cơm, gạo nguyên cao. Giống lúa này cứng cây, thích hợp các vụ.

9. Giống lúa OM6161: Chọn từ tổ hợp lai C51/Jasmine85, thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-100cm; hơi kháng RN, hơi nhiễm đạo ôn; năng suất 6-8 tấn/ha; phẩm chất gạo ngon, cơm mềm, dẽo; tgạo trong, ít bạc bụng, gạo nguyên cao; có thể trồng các vụ trong năm; lá dong dài, cứng cây, chống chịu bệnh VL-LXL.

2. Giống lúa TBR45: Gạo thơm dẻo, năng suất cao

Giống lúa thuần TBR45 đang khẳng định được năng suất và chất lượng vượt trội, nông dân nhiều địa phương ĐBSH như Nam Định, Thái Bình... tin tưởng đưa vào SX trên diện rộng.

TBR45 là giống lúa thuần do Cty cổ phần giống cây trồng Thái Bình chọn tạo từ tập đoàn giống lúa thuần có nguồn gốc Trung Quốc qua quá trình khảo nghiệm tại Việt Nam từ năm 2005-2006 đến nay .

Tại Nam Định, TBR45 được nông dân đánh giá rất cao và đang mở rộng SX trên diện rộng. Theo Sở NN-PTNT Nam Định cho biết, năng suất TBR45 trong vụ mùa năm 2010 đạt từ 75-80 tạ/ha, một số nơi thâm canh tốt có thể đạt 85 tạ/ha. Lúa ít sâu bệnh, khả năng chống chịu rất tốt. Đặc biệt, gạo TBR45 có chất lượng ngon, màu gạo trong suốt, cơm dẻo, mùi thơm dịu, được thị trường chấp nhận mua với giá cao. Chất lượng gạo TBR45 không thua kém Bắc thơm 7. Mặc dù chưa được công nhận chính thức và bán ra thị trường, nhưng hiện tại nông dân nhiều địa phương tại Nam Định đã “truyền tai” về ưu điểm của TBR45 nên đã chủ động đăng ký mua giống TBR45 về cấy diện tích lớn. Hiện tại, Sở NN-PTNT Nam Định cũng đã đưa TBR45 vào cơ cấu giống của tỉnh và đã kiến nghị Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho phép sớm đặc cách công nhận chính thức giống TBR45

Tại Thái Bình, TBR45 cũng được nông dân nhiều huyện như Vũ Thư, Đông Hưng, Tiền Hải... chủ động đăng ký mua giống SX trên diện rộng. Tại xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư), lúa TBR45 vụ mùa 2010 hiện đang chín rộ, chuẩn bị thu hoạch. Nông dân tại đây cho biết ngoài yếu tố năng suất cao (vụ mùa 2010 ước đạt trên 80 tạ/ha) và chất lượng gạo cực kỳ thơm ngon, TBR45 có ưu điểm rất cứng và gọn cây, đẻ nhánh khỏe, lá đòng thẳng đứng, trỗ bông tập trung, đặc biệt khả năng chống chịu sâu bệnh như khô vằn, bạc lá... rất tốt. Về thời gian sinh trưởng, TBR45 có thời gian sinh trưởng vụ mùa khá ngắn ngày, từ 100-105 ngày – tương đương với giống Q5 nên tạo điều kiện thuận lợi để làm vụ đông.

TBR45 cũng là giống trồng được cả 2 vụ/năm, thích hợp với nhiều chân đất như vàn thấp, vàn cao..., thích ứng rộng trên cả nước. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, TBR45 vụ hè thu có thời gian sinh trường rất ngắn (từ 95-100 ngày), năng suất không thua kém so với nhiều giống lúa thuần khác.

Thái Xuyên 111: 800 hạt/bông!

Ngoài TBR45, Cty cổ phần giống cây trồng Thái Bình đang “trình làng” một số giống mới đang trong quá trình khảo nghiệm, SX thử như giống lúa thuần TBR36 có năng suất đạt 70-75 tạ/hecta. Đặc biệt, Cty đang mở rộng diện tích SX thử tại nhiều tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên... đối với giống lúa lai 3 dòng Thái Xuyên 111. Đây là giống lúa lai có năng suất đạt trên 80 tạ/ha, chất lượng gạo ngon, cơm dẻo, khả năng chống chịu tốt. Tại các diện tích trồng thử nghiệm tại huyện Đông Hưng (Thái Bình), bông lúa Thái Xuyên 111 rất dài, đạt tới 700-800 hạt/bông.

(Theo Báo NNVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thân mời mọi người ghé thăm Blog nhận xét. Tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất! Các bạn vui lòng để lại Email, đễ những phản hồi gởi đến trực tiếp các bạn. Trân trọng!

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KHOA HỌC KỸ THUẬT

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KHUYẾN NÔNG

NÔNG THÔN MỚI - BÁO DÂN VIỆT