=== TÌM KIẾM THÔNG TIN LÚA GẠO ===

=== BÀI VIẾT MỚI NHẤT ===

=== BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN ===

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

LIÊN KẾT WEBSITE HỮU ÍCH

LUAGAO - Giới thiệu một số Website tiện ích:
Bộ Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan trực thuộc Bộ
-
http://www.mard.gov.vn (Bộ Nông nghiệp & PTNT)
-
http://www.vnast.gov.vn/ (Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ NN&PTNT)
-
http://www.agroviet.gov.vn (Trung tâm tin học - Bộ NN&PTNT)
-
http://www.vasi.org.vn (Viện KHNN Việt Nam)
-
http://www.sofri.ac.vn (Viện NC Cây ăn quả Miền Nam)
-
http://www.vcn.vnn.vn (Viện Chăn nuôi)
-
http://www.wrsi.org.vn (Viện Qui hoạch Thủy lợi)

Các Bộ khác và các cơ quan trực thuộc
-
http://www.most.gov.vn (Bộ Khoa học Công nghệ)
-
http://www.edu.net.vn (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
-
http://www.vista.gov.vn (Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia)
-
http://www.mofi.gov.vn (Bộ Thủy sản)
-
http://www.monre.gov.vn (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Trường đại học
-
http://www.ctu.edu.vn (Trường ĐH Cần Thơ)
-
http://www.hcmuaf.edu.vn (Trường ĐHNL TP HCM)
-
http://www.hau1.edu.vn (Trường ĐH NNN I)

Cơ quan quốc tế
-
http://www.fao.org (Tổ chức lương nông thế giới)
-
http://www.irri.org (Viện lúa quốc tế)

Tạp chí chuyên ngành
-
http://www.aginternetwork.net (Tạp chí nông nghiệp của FAO)
(Gửi email cho
cuong@clrri.org để lấy tên tài khoản và mật khẩu truy cập)
-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
(National Center for Biotechnology Information)
-
http://agron.scijournals.org/cgi/collection (Agronomy journal)
-
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/all-courses_11_18.htm (MIT Open Course Ware)

Trang web thông tin về học bổng
-
http://www.edu.net.vn/ (mạng giáo dục - Bộ Giáo dục Đào tạo)
-
http://www.hocbongtoancau.com/ (Trang web học bổng toàn cầu)
-
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html (Japan Student Services Org.)
-
http://www.studyjapan.go.jp/en/ (Study in Japan)
-
http://sv2.jice.org/jds/scholarships/index.html (Japan Development Scholarships)
-
http://www.ads.edu.vn/ (The Australian Development Scholarship Project)
-
http://www.studyin.sweden.se/ (Swedish Institute Scholarships)
-
http://www.siu.no/vev.nsf/o/norad (The NORAD Fellowship Programme)
-
http://www.ait.ac.th/AIT/admissions/announcement.html (Học viện công nghệ Á Châu)
-
http://www.fordifp.net/ (The Ford Foundation International Fellowships Program (IFP))
-
http://www.adb.org/JSP/info.asp (ADB - Japan Scholarship Program)
-
http://www.vef.gov/ (VEF Scholarships)
-
http://www.daad.org/ (DAAD - Scholarchips (Germany)
-
http://www.cinadco.moag.gov.il/cinadco/
The Centre for International Agricultural Development Cooperation - Israel

Trang web học tiếng Anh - TOEFL Tests
-
http://www.gre.org/ (Graduate Record Examination)
-
http://www.testprepreview.com/gre_practice.htm (GRE Practice Tests)
-
http://www.uoregon.edu/~osmirnov/gre/ (GRE Vocabulary Preparation)
-
http://www.learnenglish.org.uk/ (Learning English - British Council Website)
-
http://www.testmagic.com/Knowledge_Base/TOEFL/Structure/
-
http://esl.about.com/cs/toefl/a/a_toefl.htm
-
http://www.stuff.co.uk/toefl.htm
-
http://www.learn4good.com/languages/toefl/vocabulary_pref.htm

Trang web chuyên môn:
-
http://www.fao.org/docrep/X0490E/x0490e00.htm#Contents (Crop evapotranspiration -
Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and drainage paper)
-
http://www.fao.org/documents/advanced_s_result.asp?infotype=1&actual_date=y
FAO Corporate Document Repository
-
http://www.fao.org/library/_info_services/Index.asp (David Lubin Memorial Library)
-
http://www.fao.org/waicent/st/level_2.asp?main_id=11&sub_id=2350
(FAO WAICENT Portal)
-
http://www.fao.org/aims/tools_meta.jsp (FAO Agri. Infor. Management Standards)
-
http://www.fao.org/agris/ (Information for International Agricultural Research)
-
http://www.sussex.ac.uk/development/ (Writing Concept Notes, Essay, ...)
-
http://www.sussex.ac.uk/languages/1-6-8.html (Study Skills)- http://www.generationcp.org/index.php
Generation Challenge Program - Cultivating Plant Diversity for Resource Poor
-
http://www.agbiotech.com.vn/ AG Biotech Vietnam
-
http://www.isaaa.org/
International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications

Trang web danh bạ doanh nghiệp:
-
http://www.saomaivietnam.com/news.asp (Sao Mai)

Trang web tin tức - báo điện tử
-
http://www.baocantho.com.vn/vietnam/ - Báo Cần Thơ
-
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx - Tuổi trẻ
-
http://www1.dantri.com.vn - Dân trí
-
http://www.24h.com.vn - 24 giờ
-
http://www.vnn.vn - Việt Nam Net
-
http://home.vnn.vn - VDC (Vietnam Data Communication)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thân mời mọi người ghé thăm Blog nhận xét. Tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất! Các bạn vui lòng để lại Email, đễ những phản hồi gởi đến trực tiếp các bạn. Trân trọng!

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KHOA HỌC KỸ THUẬT

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KHUYẾN NÔNG

NÔNG THÔN MỚI - BÁO DÂN VIỆT